Brøndenvej 34, 9750 Østervrå, Tlf.: 9845 7410
Historie
INSTITUTIONENS HISTORIE

Østervrå Børnehave blev oprettet i 1971 af en gruppe forældre i Østervrå. Børnehaven blev etableret som en selvejende institution, med en bestyrelse valgt af og blandt forældre. Samtidig blev der indgået en drifts- overenskomst med Sæby kommune, som også udpeger 1 af byrådets medlemmer til at sidde i bestyrelsen.

Børnehaven blev etableret som en traditionel institution med adresse på Fasanvej, der dengang var en del af en ny udstykning, hvor børnehavens bygninger var noget af det første, der blev byg­get i dette område. De første år var vi en bør­nehave, der var normeret til 40 børn i alderen fra 2 - 7 år.

Som tiden gik og byen udviklede sig, blev der større og større afstand mellem normering og det behov der var, for at etablere flere pladser, specielt for de skolesøgende børn. 

I 1986 satte repræsentanter for forældre, skolenævn, borgerforeningen og personalet fra børnehaven sig sammen for at se, hvilke muligheder der var for at lave nye tiltag i forhold til at skabe flere pladser.

(Man ønskede ikke at få etableret skolepas­nings ordning i Østervrå).

I december 1987 efter stor frivillig indsats fra forældre, personale og nogle af byens borgere, kunne man flytte ind på den nye institution Bød­kergården.

Siden starten på Bødkergården i 1987, hvor det gamle stuehus var blevet indrettet til fritidshjem og staldbygningen til børne-have, er der sket en hel del udbygning og forandring af Bødkergården, både med hensyn til udenomsarealerne og bygningerne. Den integrerede institution Bødkergården, blev fra starten normeret til 76 børn 40 1/1 tids og 30 3/4 tids børn (30 timer) i alderen fra 2 - 14 år.

I 1988 blev legepladsen påbegyndt, og samme år blev stalden etableret.

I 1989 fik vi lavet vores baggang til børnehaven færdig, hvor vi fik bryggers og nye personaletoiletter.

I 1989 blev der ligeledes tilknyttet specialgruppebørn til Bødkergården. Samme år fik vi ordnet gårdspladsen.

I 1990 blev vores værksted etableret.

I 1992 kom Bødkerklubben igang. Den blev etableret i den gamle inspektør-bolig ved Torslev Centralskole.

I 1993 har vi fået lavet nye toiletforhold og indgang til børnehaven, samt etableret vores møde og fællesrum.

I 1993 har vi ligeledes købt en bus, hvilket gør at vi kan lave mange ture ud af huset.

I 1994 hvor der stadig var stort pres på vores venteliste blev vi bedt om at fremkomme med forslag til, hvordan vi kunne afhjælpe dette problem i Østervrå området.

Det blev besluttet at få lavet en tilbygning til det eksisterende fritidshjem på Bødkergården og at man i forbindelse med Klubben fik mulighed for at overtage og indrette kælderlokalerne under vores nuværende Klub lokaler således, at den bygning der tidligere har huset børnehaveklassen og ungdomsskolens knallert kursus skulle huse hele Bødkerklubben og, at bygningerne således kom til at høre under Bødkergårdens ansvar. Disse to udvidelser har betydet at vi i løbet af efteråret 1994 har en institution hvor der er 105 pladser på Bødkergården og 45 pladser i Klubben.

I 1995 indgik vi med kommunen et samarbejde for integration af Bosniske flygtninge 

I 1996 indgik Bødkergården, Sæby Kommune og Nordjyllandsamt en aftale om at etablere en Specialbørnehave for ca. 8 børn fra 0 - 6 år på Bødkergården.

I 1997 fik vi lavet personalestue.

I 1998 /1999 blev Sæby Kommunes pasningsprofil vedtaget, hvilket betyder, at vores fritidshjem og klub fælles kom til at høre under §§ 7 –  9 i Lov om Social Service.

I 2000/2001 indgik Bødkergården og Sæby Kommuneen aftale om udvidelse af vores børnehave med 15 – 20 pladser.

For at kunne opfylde dette behov, købte vi Højlundsvej nr. 92, som blev indrettet til en del af fritidhjemmet.

I 2003 var den gamle bus udtjent, og der måtte en ny til. Der blev invitereret i en ny og større bus, så der er mulighed for at en hel stue kan tage af sted sammen. 

I 2004 fik vi langt om længe en tilbygning til Bødkerhuset. Dette resulterede i et nyt køkkenalrum, nyt handicapvenligt toilet, samt noget mere nogle bedre rammer til både børn og voksne.

2006 var et år hvor der sket rigtig meget. Både bestyrelse, ledelese og personael brugte meget tid på kommune sammenlægning – især i forhold til specialområdet.

På Bødkergården fik vi på legepladsen lavet indhegning omkring byggelegepladsen, samt en multibane på og nyt klatrestativ ved Bødkerhuset. Vi fik også færdiggjort loftet over Dueslaget, hvor der blev indrette nyt soverum til de mindste og et dejligt møderum.

År 2007 kom vi ind under Frederikshavn Kommune.

1. februar 2009 startede vi op med vuggestue i børnehaves lokaler. Vuggestuen skal rumme i alt 12 børn.

I foråret 2010 flytter vuggestuen (Sneglehuset) i egne lokaler.

D. 1. marts 2011 kunne vi fejre at der nu havde været børnehave i Østervrå i 40 år.

I foråret 2012 installeres der solcelleanlæg på sydsiden af stalden og overetagen over fritidshjemmet isoleres.

Sidst opdateret 6. februar 2013